Kalifornija 15. 3. 2020

Kalifornija

Meglica NGC1499 ali Kalifornija. 11 x 60s pri ISO1600 z Nikon 300mm f/2,8.

You may also like...